MILLSOL GREEN

Find forhandlere

MILLSOL GREEN
Emulgerende opløsningsmiddel, rengøringsmiddel, affedter (fortynder).

Beskrivelse
Emulgerende rengøringsvæske. Produktet er baseret på en fragmenteret mineralsk olie med lavt kogepunkt og har den nyeste miljøvenlige teknologi. 

Anvendelse 
Til at fjerne tunge olier, fedt og andre olieagtige smudspletter fra metaldele. Skrub produktet godt ned i overfladen med en stiv børste, skyl derefter produktet væk med vand. Tør vandet af, bruges igen, hvis behovet er der, og tørres af. Produktet bør opbevares tildækket. Undgå at udsætte produktet for ekstreme temperaturer og hold det frostfrit.

Brugerfordele
Ved at have emulgerende egenskaber kan produktet rengøre maskineri og motorer på stedet, uden at de skal skilles ad. Genstridigt smuds kan fjernes ved at blive behandlet i 2 stadier.
Da produktet normalt kun skal bruges i små mængder, er det meget omkostningseffektivt.

Sikkerhedsdatablad 
Sikkerhedsdatablad 5109 gælder for dette product. Hvis du har brug for mere information omkring MILLSOL GREEN eller dens anvendelse, så kontakt os vensligst. 

Weltklasse