Petrol Power ECOMAX

Find forhandlere

PETROL POWER ECOMAX
Brændstofadditiv 

Beskrivelse 

En Oktanbooster og rengøringspakke som føjer 2 oktantal til blyfri brændstoffer. 

Brug
Til brug i alle benzinmotorer. Tilføjes brændstoffet i forholdet 1:1000.

Brugerfordele

  • Øger oktantallet i brændstoffet med 2. Forbedret effektivitet og renhed i benzinindsprøjtningsventilerne og karburatorstrålerør.
  • Effektiv rengøringspakke som rengør og vedligeholder det nye miljø i motoren og brændstofsystemet. Reducerer aflejringer i forbrændingskamrene samt forbedrer indsugningsmanifold og ventilrenhed
  • Reducerer emission af kulbrinte og CO2. Vedligeholder katalysatoreffektiviteten og kan styrke katalytisk omdannelse.
  • Tests viser højere ydeevene, jævnere motordrift og forbedret brændstofforbrug

Sikkerhedsdatablad 
Sikkerhedsdatablad 6205 gælder for dette produkt. Produktet bør ikke opbevares i direkte sollys og i nærheden af varme. Hvis du har brug for mere information om Petrol Power ECOMAX eller anvendelsen heraf, så kontakt os vensligst. 
   
Typical Characteristics
Specific Gravity (at 15°C)    0.943
Kinematic Viscosity (at 40°C, cSt)    16.6
Flash Point (°C)    66
Colour Appearance Odour    Pale Yellow/Orange
Heath & Safety

Weltklasse